skip to Main Content

Vlado Ilić

Profesor jezika i komunikacija, sistemski terapeut, učitelj poretka ljubavi.
Škola života - Vlado Ilić sa dobošem

Rođen 1962. godine, Vlado Ilić je osnovno akademsko obrazovanje stekao na Filološkom fakultetu, smer Germanistika, Univerziteta u Beogredu, postdiplomske studije pohađao u Nemačkoj. Učitelj porodicnog rasporeda. Preko seminara, radionica, edukativnih grupa i publikacija pronosi poruku ljubavi, pomirenja i isceljenja po celom regionu (Srbija, Crna Gora, Hrvatska,Bosna i Hercegovina…), u Evropi (Nemačka, Ukrajina, Rusija, Bugarska) i Severnoj Americi (SAD, Kanada).

S izuzetnim strpljenjem, smernošću, poštovanjem i velikom ljubavlju, otvara prostor za uvide u dinamike koji nam omogućavaju da osvestimo i integrišemo transgeneracijske traume koje borave u našem kolektivnom i individualnom nesvesnom. Tim pristupom i meditacijama kao bitnim delom svog rada, Ilić otvara mogućnost osvešćivanja pozadine konkretnih životnih tema. Integrisanjem onog izopštenog pospešuje se lični razvoj i ponovo uspostavlja sveobuhvatna harmonija, trajno oduzimajući osnov za postojanje blokada i drugih simptoma, bolesti i patnje.

„Nakon dvadesetogodišnjeg iskustva u radu s ljudima kao pedagog, profesor, trener karatista i menadžer, otkrio sam snagu dejstva poretka ljubavi. To je rad koji me ispunjava i istovremeno predstavlja izazov, neuporediv s bilo kojim dosad, da s velikom budnošću, iz dubine duše, uz najveće poštovanje, skromnost, zahvalnost i ljubav sledim veličanstvenu snagu Duha.“

„Posebno mi na duši leži rad s decom. Vrlo često deca nesvesno preuzimaju odgovornost za roditelje – i čine to iz ljubavi. Tako, na primer, porodična upletenost roditelja može da dovede do dinamika koje se kod dece ispoljavaju kroz razne poremećaje u vladanju, kroz bolesti, alergije ili pak česte nesrećne slučajeve. Roditelji mogu da postave raspored za svoju decu i bez njihovog prisustva.“

„Sve što radimo za sebe, istovremeno radimo i za svoju decu.“

Back To Top