loader image
 

Edukacija u Školi Života Vlado Ilić

Suočavanjem sa senkama na Duši sve smo bliži Svetlu
Vlado Ilić, senior edukator edukatora i jedan od najuticajnijih konstelatora u svetu od 2002. godine kontinuirano obučava konstelatore i edukatore poretka ljubavi od Moskve do Los Anđelesa i od San Dijega do Amsterdama, a u Beogradu kontinuirano od 2004. godine.
Njegov jedinstven koncept edukacije u ne-znanju prošlo je nekoliko hiljada edukanata iz celog sveta. Sada postoji mogućnost pohađanja i online edukacije.

Edukacija u Školi Života Vlado Ilić

Da li je to za mene?

Grupa za edukaciju otvorena je za sve bez obzira na predhodno iskustvo i obrazovanje.

Za edukaciju kao i za pohađanje svih programa koje vodim, neophodna je hrabrost. Jasna odluka DA, DA Životu. Promene često izazivaju strah, to je strah koga nismo svesni. Takav strah vraća u stare strukture, a one, koliko god da nam se ne sviđaju, poznate su nam.

Zamislite puteljak u šumi kojim je nakon kiše prošao traktor. Ostao je trag širokih traktorskih guma duboko utisnut u zemlju. Sada zamislite da vozite bicikl i pokušavate da održite ravnotežu na tankim gumama pored dubokih brazda u blatnjavoj zemlji, koje vam diktiraju putanju. Mala nepažnja je dovoljna da skliznete u stare, duboko utisnute poznate brazde traktora.

Tako je i sa energetskim procesima i promenama. Izazov je dozvoliti sebi novo, ostati u novom i u dobro poznatim stresnim situacijama delovati iz novog.

Edukantima je jednostavnije da procese energetske transfomacije koje su doživeli na emotivnom nivou, dozvole sebi i na kognitivnom. Često iz navika ponavljamo matricu starih struktura iako iza toga više ne stoji energetsko čvorište kao uzrok, već puka navika. I navike je neophodno transformisati.

Kome je edukacija namenjena?

Svima koji žele da znaju više o:

kulturi življenja u ljubavi koja ima budućnost
osnovama održivog energetskog rada
kosmičkim zakonitostima
starim znanjima i šamanskim ritualima
dinamikama konstelacijskog rada i mom doprinosu razvoju metodi, paralelnim radovima

Smerovi edukacije

Edukacija za lični rast i razvoj
Edukacija u cilju sticanja sertifikata
Edukacija kroz realizaciju projekata uz kontinuirano mentorstvo
Online edukacija za lični rast i razvoj
Online edukacija u cilju sticanja sertifikata

Lična iskustva

Knjige

Knjige

Literatura koja prati moj rad
Knjige
Meditacije

Meditacije

Program vođenih meditacija i muzika
Meditacije
Order of love

Order of love © 2023. All Right Reserved.

SLIKE
Prijavi se