loader image
 

Informacije i Prijave

Prvi korak je odluka DA novom
  Organizacija u Srbiji, Beograd

Udruženje za sistemsku terapiju i sistemska rešenja Srbije „Porodični raspored“

Tim Škole Života Vlado Ilić

Jelena Ilić
Organizacija u Makedoniji, Skoplje

Marija Nikolovska

Opšti uslovi prijavljivanja i učešća na programima Škole Života Vlado Ilić

  1. Uplatom akontacije u navedenim rokovima (mailom, telefonom) pre termina održavanja programa ostvarujete pravo na cenu s popustom za učešće na programu.
  2. Uplatom akontacije ostvarujete pravo na učešće na programu i ujedno se obavezujete da ćete učestvovati na programu.
  3. Ostatak kotizacije možete uplatiti na samom seminaru ili na račun Udruženja najkasnije pre početka seminara.
  4. Ukoliko ste iz bilo kojeg razloga sprečeni da prisustvujete programu možete najkasnije pre početka programa naći zamenu, drugog učesnika programa koji nije već prijavljen i njemu ustupiti svoje mesto i obavezu prisustva programu kao i svoju već uplaćenu akontaciju i pravo plaćanja programa po sniženoj ceni kao i obavezu izmirivanja ostatka novčane obaveze.
  5. Ukoliko ste se prijavili za program putem telefona, mejla, usmeno, uplatom akontacije ili na bilo koji drugi način, ukupan iznos za učešće na programu (cena s popustom ukoliko ste uplatom akontacije stekli pravo na isti) dužni ste uplatiti ili na samom programu ili na račun Udruženja bez obzira da li prisustvujete programu ili ne.
  6. Povraćaj uplaćene akontacije nije moguć.
  7. U izuzetnim slučajevia a na Vaš zahtev Udruženje će razmotriti mogućnost oslobadjanja od plaćanja programa ili dela programa. Pri zahtevu je neophodno uplatiti iznos u visini akontacije za troškove obrade Zahteva za oslobadjanje od plaćanja programa ili dela programa.
Order of love

Order of love © 2023. All Right Reserved.

SLIKE
Prijavi se