loader image
 

Kalendar događanja

Prati ritam Ljubavi koja ima budućnost

PROGRAM ZA 2023.

Seminari i edukacija u Beogradu

24 - 26. februar
07 - 09. april
19 - 21. maj
30. jun - 02. jul
08 - 10. septembar
20 - 22. oktobar
1 - 3. decembar

Seminar u Skoplju

24 - 26. mart
27 - 29. oktobar

Online Edukacija

11. mart
22. april
6. maj
10. jun
26. avgust
30. septembar
18. novembar
1. decembar ispit

Online Interaktivne Konstelacije

13 - 18. mart
24 - 28. april
8 - 12. maj
12 - 16. jun
2 - 6. oktobar
20 - 24. novembar

Za informacije o svim vandrednim programima, intenzivima, biznis savetovanjima i stručnim seminarima budite slobodni da nas pozovete.

Tu smo za vas, ali ne možemo umesto vas.

Order of love

Order of love © 2023. All Right Reserved.

SLIKE
Prijavi se