loader image
 

Lična iskustva

Svetlo Ljubavi i Mira, što ga više delimo to ga više ima

Hvala lepo svim učesnicima koji su podelili svoja iskustva i tako svojim svetlom ohrabrili druge da krenu na put lične i profesionalne transformacije pod sigurnom vodstvom majstora konstelacijskog rada i Učitelja poretka ljubavi, Vlada Ilića.

Iskustva učesnika seminara

Iskustva učesnika online interaktivnih konstelacija

Iskustva edukanata

Iskustva učesnika intenzivnih programa

Iskustva učesnika koji praktikuju meditacije

Order of love

Order of love © 2023. All Right Reserved.

SLIKE
Prijavi se