Vlado Ilić

Profesor jezika i komunikacija, sistemski terapeut, učitelj poretka ljubavi.

Rođen 1962. godine, osnovno akademsko obrazovanje stekao na Filološkom fakultetu – smer Germanistika – Univerziteta u Beogredu, postdiplomske studije pohađao u Nemačkoj. Učitelj porodicnog rasporeda.Preko seminara, radionica, edukativnih grupa i publikacija pronosi poruku
ljubavi, pomirenja i isceljenja po celom regionu (Srbija, Crna Gora, Hrvatska,Bosna i Hercegovina...), u Evropi (Nemačka, Ukrajina, Rusija, Bugarska) i
Severnoj Americi (SAD, Kanada).

S izuzetnim strpljenjem, smernošću, poštovanjem i velikom ljubavlju, otvara prostor za uvide u dinamike koji nam omogućavaju da osvestimo i integrišemo
transgeneracijske traume koje borave u našem kolektivnom i individualnom nesvesnom.Tim  pristupom i meditacijama kao bitnim delom svog rada, Ilić otvara
mogućnost osvešćivanja pozadine konkretnih životnih tema. Integrisanjem onog izopštenog pospešuje se lični razvoj i ponovo uspostavlja sveobuhvatna
harmonija, trajno oduzimajući osnov za postojanje blokada i drugih simptoma, bolesti i patnje.

„Nakon dvadesetogodišnjeg iskustva u radu s ljudima kao pedagog, profesor, trener karatista i menadžer, otkrio sam snagu dejstva poretka ljubavi. To je rad
koji me ispunjava i istovremeno predstavlja izazov, neuporediv s bilo kojim dosad, da s velikom budnošću, iz dubine duše, uz najveće poštovanje,
skromnost, zahvalnost i ljubav sledim veličanstvenu snagu Duha.“

„Posebno mi na duši leži rad s decom. Vrlo često deca nesvesno preuzimaju odgovornost za roditelje – i čine to iz ljubavi. Tako, na primer, porodična
upletenost roditelja može da dovede do dinamika koje se kod dece ispoljavaju kroz razne poremećaje u vladanju, kroz bolesti, alergije ili pak česte nesrećne
slučajeve.
Roditelji mogu da postave raspored za svoju decu i bez njihovog prisustva.“

„Sve što radimo za sebe, istovremeno radimo i za svoju decu.“
 
Priznavanje najdubljih povreda i pomirenje sa sudbinom oslobađa energiju koja je izvor naše lične snage, tako neophodne u svakodnevnom životu. ~ Vlado Ilić


Tekstovi Vlade Ilića:
Novogodišnja čestitka za 2011-tu!
Prica 2012 – Srećno vam novo doba
Priča o Novoj 2013-toj godini na Staroj planini
SVET(L)I USKRS
Vlado Ilić o katastrofalnim poplavama u regionu, 23. maj 2014.
Novogodišnja čestitka Vlade Ilića za 2015-tu!