loader image
 

“Razvoj veština u oblasti kulture konflikta zaposlenih u obrazovanju”

- Stop stresu u radu sa decom, deca plaćaju najveću cenu -
Akreditovani stručni skup – tribina od strane Ministarstva prosvete

Manjak osnovne kulture i poštovanja doveli su do enormnih poremećaja u društvu. Danak za to najviše plaćaju deca. Neophodnost adekvatne podrške u radu sa decom postaje alarmantna. Sve je više upita na adresu Škole Života Vlado Ilić od strane prosvetnih radnika i roditelja i apel da se nešto po tom pitanju uradi.

I zbog toga ove godine organizujemo, Udruženje za sistemsku terapiju i sistemska rešenja Srbije porodični raspored i Škola Života Vlado Ilić, niz stručnih skupova – tribina koje vodi prof. Vlado Ilić sa ciljem i temom razvoja veština i širenja kapaciteta zaposlenih u obrazovanju radi prevazilaženja stresnih situacija u radu sa decom.  Stručni skupovi – tribine su priznati i akreditovani od strane Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Više informacija o akreditaciji stručnog skupa možete pronaći na zvaničnoj web stranici Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije

Program i prijava

Stručni skup – tribina održava se 21.02.2024. od 17:30h u OŠ “Laza Kostić” Milentija Popovića 72, Novi Beograd. . Link za prijavu: https://forms.gle/qKpRJjGipLz4DHVU8 

Stručni skup – tribina održava se 13.03.2024. od 17:30h u OŠ “Jovan Popović” Ravanička 2, Novi Sad. Link za prijavu: https://forms.gle/NccK57c3NxLoCScG6 

Stručni skup – tribina otvoren je za sve, bez obzira na profesiju kojom se bavite.

Kotizacija učešća je 1200rsd.

Broj učesnika je ograničen zbog kapaciteta mesta u sali u kojem se skup održava. Prijave su otvorene.

Dobrodošli. Radujemo se susretu.

Informacije o načinu prijave:

Tel: +38162604750

Email:  porodicniraspored.rs@gmail.com

Prioritetna oblast tribine je unapređivanje stručnih – predmetno metodičkih, pedagoških i psiholoških znanja zaposlenih u obrazovanju i namenjena svim profilima zaposlenih u obrazovanju:

Nastavnik razredne nastave
Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
Nastavnik predmetne nastave – gimnazija
Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
Nastavnik opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
Nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjij umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
Vaspitač u predškolskoj ustanovi
Medicinska sestra – vaspitač
Vaspitač u domu za učenika
Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi
Stručni saradnik u školi
Saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)
Direktor/pomoćnik direktora
Stručni saradnik u domu učenika

Kompetencije koje razvijaju zaposleni u obrazovanju učešćem na tribini su sve one koje su u vezi sa temom najavljenog stručnog skupa tribine „Razvoj veština i širenje kapaciteta zaposlenih u obrazovanju u cilju prevazilaženja stresnih situacija u radu sa decom“. Katalog obuka u kojem su navedene prioritetne oblasti i kompetencije kao i više informacija o stručnom skupu – tribini možete pogledati na zvaničnoj web stranici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Dobrodošli. Radujemo se susretu.

Informacije o načinu prijave:

Tel: +38162604750

Email:  porodicniraspored.rs@gmail.com

Order of love

Order of love © 2023. All Right Reserved.

SLIKE
Prijavi se