Facebook Youtube
  • Organizatori
  • Email
  • Elektronska prijava


Organizatori

Srbija  |  Crna Gora  |  Hrvatska  |  BiH – Republika Srpska  |  Kanada  |  Nemačka  |  SAD  |  Ukrajina  |  Rusija

Srbija Organizator u Srbiji:

Udruženje za sistemsku terapiju i sistemska rešenja Srbije „Porodični raspored“

Beograd:
Jelena Kuzman +381(0)62 604-700
e-mail: udruzenje.st@gmail.com
Crna Gora Organizator u Crnoj Gori:

Podgorica: Rade Anđić
tel: +382 (0)69 89 70 30
e-mail: poredakljubavi.cg@gmail.com

Hrvatska Organizator u Hrvatskoj:

Zagreb: Jelena Kuzman
tel: +385 91 14 55 0 55
e-mail: zagreb@orderoflove.com
Bosna i Hercegovina Organizator u Bosni i Hercegovini – Republici Srpskoj:

Banjaluka: Jadranka Stojanović
tel : +387 (0)66 11 19 00
e-mail: poredakljubavi.bl@gmail.com

Kanada Organizator u Kanadi:

Toronto: Veselin Bjelaković
tel: +1 416 896 93 30
e-mail: veselin.bjelakovic@gmail.com

Sjedinjene Američke Države Organizator u SAD:

Los Anđeles: Ivan Polić
tel: 714 598 6884
e-mail: ivanpolic@hotmail.com

Nemačka Organizator u Nemačkoj:

Andreas Strehle
tel: 0179 36 122 33
email: andreas.strehle@orderoflove.com

Petra Strehle
email: PetraStrehle@gmx.de

Ukrajina Organizator u Ukrajini:

Irina Kioresku
tel: +38 (095) 403 96 77
skajp: irinyshakio

Opšti uslovi prijavljivanja i učešća na seminaru
1. Uplatom akontacije u navedenim rokovima (mailom, telefonom) pre termina održavanja seminara ostvarujete pravo na cenu s popustom za učešće na seminaru.
2. Uplatom akontacije ostvarujete pravo na učešće na seminaru i ujedno se obavezujete da ćete učestvovati na seminaru.
3. Ostatak kotizazije mozete uplatiti na samom seminaru ili na račun Udruženje najkasnije pre početka seminara.
4. Ukoliko ste iz bilo kojeg razloga sprečeni da prisustvujete seminaru mozete najkasnije pre početka seminara naći zamenu, drugog učesnika seminara koji nije već prijavljen za seminar i njemu ustupiti svoje mesto i obavezu prisustva seminaru kao i svoju već uplaćenu akontaciju i pravo plaćanja seminara po sniženoj ceni kao i obavezu izmirivanja ostatka novčane obaveze.
5. Ukoliko ste se prijavili za seminar putem telefona, mejla, usmeno, uplatom akontacije ili na bilo koji drugi način, ukupan iznos za učešće na seminaru (cena s popustom ukoliko ste uplatom akontacije stekli pravo na isti) dužni ste uplatiti ili na samom seminaru ili na račun Udruženja bez obzira da li prisustvujete seminaru ili ne.
6. Povraćaj uplaćene akontacije nije moguć.
7. U izuzetnim slučajevia a na Vaš zahtev Udruženje će razmotriti mogućnost oslobadjanja od plaćanja seminara ili dela seminara. Pri zahtevu je neophodno uplatiti iznos u visini akontacije za troškove obrade Zahteva za oslobadjanje od plaćanja seminara ili dela seminara