skip to Main Content

Program literature - Knjige

Konstelacijski rad bazira na energetskom radu koji je razumljiviji komunikaciji na nivou emotivne inteligencije. Kako bi nam bilo jednostavnije da se sna đemo u poznatom, često zaboravljenom ili prigušenom, tu je program literature.

Literatura Vlado Ilić

Kultura konflikta

Kultura konflikta

Autor: Vlado Ilić
Izdavač:
Laguna.
Popularna psihologija
Mek povez, 204 strana,  20 cm

Kultura konflikta prvo izdanje

Prva izdanja:
Izdavač: Paideia.
Biblioteka: ANIMA
Tvrd povez, 141 strana; 21 cm

„Razvoj ljudske vrste bazira se na polarnosti – konfliktu dobra i zla, ljubavi i mržnje, bogatstva i siromaštva, poštenja i nepoštenja, radosti i tuge…

Poredak ljubavi kao princip uspeva da u sadašnjosti izbalansira – uravnoteži neke energetske ponore –crne rupe ili čvorove iz bliske ili daleke prošlosti putem živog medijuma nas samih. Mi svojim ljudskim svesnim karakteristikama u ulozi predaka, vođeni terapeutom, na neverovatan način uspevamo da zaostale protoke energije svojih predaka uvedemo u poredak ljubavi.

Time uspevamo ne samo da na psihosomatskom polju poboljšamo sopstveno stanje, nego stvaramo povoljne uslove razvoja za sledeće generacije. Dakle, poredak ljubavi u knjizi Kultura konflikta daje nove ponude čovečanstvu da svoju duboku krizu, akumuliranu zaostalim porodičnim ponorima, rešava na specifičan način, korišćenjem parametara naših sopstvenih sistema.

Knjiga Kultura konflikta analitikom i sintezom dinamike porodičnog rasporeda dokazuje univerzalnost ljudske vrste. Ona se ogleda u interpretaciji događaja iz bliske ili daleke prošlosti posredstvom nas samih. To otvara pitanje ne samo genetskih zapisa u nama, nego i naše sposobnosti da se svojom svesnošću uključimo u energetske konflikte predaka, preko izvesnih energetskih polja koja su zasad nedokučiva. Veoma jasan stil pisanja s impresivnim primerima podstiče čitaoca da u jednom dahu pročita knjigu.“ – Vanja Kovačević

Odlomak iz knjige
Vanja Kovačević o knjizi „Kultura konflikta“

Priznati ono što jeste

Priznati ono što jeste

Autori: Bert Helinger, Gabrijela ten Hevel
Prevod:
Vlado Ilić
Izdavač:
Laguna.
Popularna psihologija
Mek povez, 232 strane; 20 cm

Priznati ono što jeste prvo izdanje

Prva četiri izdanja:
Izdavač: Paideia.
Biblioteka: ANIMA
Tvrd povez, 181 strana; 21 cm

U razgovorima s novinarkom Gabrijelom ten Hevel, Bert Helinger daje odgovore na pitanja iz svog terapeutskog rada i načina razmišljanja. Pritom Helinger odvodi čitaoca na put spoznaje koji za njega počinje priznavanjem onoga što jeste. Tako postaju razumljiva njegova shvatanja o upletenosti i slobodi, vezanosti i ljubavi, pritajenoj moći, savesti, veličini u onom jednostavnom, napretku kroz krivicu i iluziji sile… Helinger odgovara i na suštinska pitanja poput onih o ogorčenosti i moralu, poretku i nasilju, usvajanju dece i incestu. On povlači jasnu liniju između odgovornosti u psihoterapeutskom i javnom polju.

Bert Helinger, rođen 1925, studirao je filozofiju, teologiju i pedagogiju, a kao član jednog katoličkog misionarskog reda šesnaest godina boravio kod plemena Zulu u Južnoj Africi. Potom je počeo da se bavi psihoanalizom, da bi različitim oblicima grupne dinamike, primalnom terapijom, transakcionom analizome i hipnoterapijom razvio sopstveni način sistemske i porodične terapije.

Gabrijela ten Hevel, rođena 1952, politolog, slobodna saradnica i autorka na radiju i redaktorka za savremenu istoriju u publikaciji „Tada – pre 40 godina“. Udata je i ima troje dece. živi u Hamburgu.

Nijedan terapeut na nemačkom govornom području nije u proteklim godinama pobudio zanimanje javnosti kao Bert Helinger. Pred vama je njegova knjiga u kojoj Helinger u sažetim razgovorima s novinarkom Gabriejlom ten Hevel daje uvid u svoj rad i način razmišljanja. Helinger u dubini duše dotiče ljubav. Ljubav koja ponekad upravlja teškim sudbinama. On traga i nalazi rešenja koja mogu da preokrenu takve sudbine.

Odlomak iz knjige

Bolest kao put

Bolest kao put

Autori: Ridiger Dalke, Torvald Detlefsen
Izdavač:
Laguna.
Biblioteka:
Duh i telo
Mek povez, 360 strana; 20 cm
Prevod:
Dušica Milojković
Lektura:
Maksim Santini

U svakoj bolesti krije se poruka koju šaljemo sami sebi. Razumevanje te poruke vodi do iscelenja.
Obično se kaže da je zdravlje najveće bogatstvo. Ako je tako, kakav je smisao bolesti u našem životu?

Veliki umovi iz oblasti medicine odvajkada su ukazivali na činjenicu da svaka bolest ima svoj dublji uzrok i da tek poznavanje i osvešćivanje tog uzroka vodi do istinskog izlečenja.

Holističko-humanistički psiholog Torvald Detlefsen i lekar i psihoterapeut Ridiger Dalke ovim pionirskim delom iz oblasti psihosomatike ukazuju na put koji vodi ka dubljem razumevanju bolesti. Autori, naime, nastoje da pokažu šta žele da nam poruče infekcije, glavobolje, srčana i stomačna oboljenja, ali i teške bolesti kao što su sida i rak.

Važno je da znamo da svi simptomi imaju dublji smisao za naš život: oni nam prenose dragocene poruke iz sfere duševnog. Ako im ne posvetimo pažnju, ili ako pokušavamo da ih potisnemo lekovima umesto da se ozbiljno njima pozabavimo, ukazuju nam se sve jasnije, sve dok na kraju ne budemo prinuđeni da ih shvatimo ozbiljno. Stoga uzroke koji vode do bolesti, nesvesne i često destruktivne impulse, treba pronaći, upoznati i razrešiti, a to je moguće samo ako smo spremni na određene promene u svom životu.

U tom slučaju, bolest nam postaje prijatelj, i vodi istinskom zdravlju, to jest isceljenju.

„Bolest kao put” je značajno klasično delo psihosomatske medicine i ujedno bestseler preveden na 24 jezika, i prodat u preko million i po primeraka.

Odlomak iz knjige

Bolest kao govor duše

Bolest kao govor duše

Autori: Ridiger Dalke
Izdavač:
Laguna.
Biblioteka:
Duh i telo
Mek povez, 497 strana; 20 cm
Prevod:
Dušica Milojković i Vlado Ilić
Lektura:
Maksim Santini

Nastavak knjige Bolest kao put, najvažnijeg dela iz oblasti psihosomatske medicine.

Deset godina nakon prvog izdanja knjige Bolest kao put došlo je vreme za nastavak i proširenje tema opisanih u toj knjizi. Činjenica da je taj pristup odmah naišao na veliki odziv – u početku pre svega kod zainteresovanih laika, a u međuvremenu sve više u stručnim medicinskim krugovima, bila je znak sve veće potrebe za razumevanjem bolesti kao posledice nesklada ravnoteže tela i duha.

Poznati lekar i psihoterapeut doktor Ridiger Dalke svojim bestselerima bitno je doprineo novom razumevanju bolesti kao posledice psihosomatskih procesa. On bolest shvata kao priliku da se ponovo uspostavi trajna harmonija tela i duše. Bolest kao govor duše je dopuna i nadogradnja prvenca Bolest kao put (pisanog zajedno s Torvaldom Detlefsenom) i u njoj je opisano mnoštvo (kliničkih) slika bolesti. Za čitaoca knjiga je sredstvo da razume jezik tela, da tumači svoje simptome i poveže ih s duševnim uzrocima.

Ko svoje simptome shvati kao smislenu poruku i podsticaj da nešto nauči, za njega suština lečenja nije u njihovom odstranjivanju. Suština je u promeni duševnog stanja čiji je nužan izraz simptom. Takav pristup bolesti pospešuje lični razvoj i ponovo uspostavlja sveobuhvatnu harmoniju, a trajno oduzima osnov za postojanje simptoma.

Ridiger Dalke u ovoj knjizi opisuje mnoge bolesti koje nisu ušle u Bolest kao put. Cilj ovog svetskog bestselera je da čitalac sam protumači simptome i da bude u stanju da ih poveže s duševnim uzrocima oboljenja. Knjiga je sačinjena u obliku svojevrsnog atlasa ljudskog tela, u kojem se obrađuju simptomi koji pogađaju različite delove ljudskog tela.

Odlomak iz knjige

Back To Top