skip to Main Content

Edukacija

Edukacija Škole života Vlado Ilić

Edukativni program Škole života Vlado Ilić, porodični raspored ∞ poredak ljubavi, otvoren je za sve koji žele lični i profesionalni rast i razvoj. Bez obzira na predhodno obrazovanje i iskustvo možete se priključiti programu. Edukacija traje nekoliko godina, a školska godina podrazumeva osam termina edukativnih međunarodnih vikend seminara u Beogradu.

Svi seminari u svetu koje organizuje Škola života Vlado Ilić, za vreme školske godine su otvoreni edukantima bez dodatne novčane nadoknade. Jedan seminar godišnje edukantov partner dobija na poklon.

Osnovni motiv priključivanja edukativnom programu je da spoznamo osnovne kosmičke zakonitosti, usvojimo alatke poretka ljubavi i dublje razumemo dinamike konstelacijskog rada u cilju implementacije i korištenja istih u svom ličnom i profesionalnom životu.

Na izazovnom i dinamičnom putu promena postoji mogućnost da se u edukantima posle nekog vremena javi poziv da se i sami bave terapeutskim radom u polju porodičnig rasporeda ∞ poretka ljubavi, te edukaciju nastavljaju u tom pravcu. (edukativna brošura, prava i obaveze edukanata)

EDUKACIJA ZA  TERPEUTE I KONSULTANTE

Na edukativnom programu su i budući terpeuti, konsultanti, live chouch-evi kao i koleginice i kolege koji žele da unaprede i osveže svoje znanje, da dobiju viši stepen znanja, nauče kako da edukuju…

Back To Top