skip to Main Content

Prijava – Modul 3
PRIJAVOM POTVRĐUJUTE SVOJU ODLUKU DA ŽELITE DA KRENETE NA PUT LIČNE I PROFESIONALNE TRANSFORMACIJE.

Kažem DA procesima lične i profesionalne transformacije pod vodstvom Vlade Ilića i pohađam

Online MasterClass 2020/21 modul 3

Trauma i ljubav koja ima budućnost

Cena 190e / 23.770 rsd.

    Back To Top