skip to Main Content

PARALELNI RADOVI

Vladov jedinstveni rad

Zamislite nezamislivo… Takvo je iskustvo svih, doslovce svih, koji su sebi prisuštili iskustvo učešća u radovima. Intezitet, dinamika i kulminacija energije koja se dešava za vreme paralelnih radova je iskustvo koje je teško pretočiti u reči. Jedna od specifičnosti Vladovog rada ujedno i najpoznatiji doprinos razvoju metodi koji je dao su čarobni paralelni radovi.
To znači da više klijenata istovremeno postavlja konstelaciju na željenu temu. Ilić je paralelne radove predstavio na stručnom Kongresu u Moskvi od 23 – 26. septembra 2011.g. kada je u istovremeno konstelacijama učestvovalo preko 500 učesnika. Zvuči neverovatno, ali je istinito, ujedno i čarobno.

Vladov jedinstveni rad - Paralelni radovi

Ne samo zbog toga na Vladovim programima edukacije sve više je koleginica i kolega konstelatora sa dugogodišnjim ličnim iskustvom. Sinergija paralelnih radova bitno doprinosi intenzivnijem rastu. (Brošura Edukativnog programa Škole života Vlado Ilić)

Back To Top