skip to Main Content

PRIJAVOM POTVRĐUJUTE SVOJU ODLUKU DA ŽELITE DA KRENETE NA PUT LIČNE I PROFESIONALNE TRANSFORMACIJE.

Kažem DA procesima lične i profesionalne transformacije pod vodstvom Vlade Ilića i pohađam

Međunarodni Konstelacijski Wellness, Seminar Poretka Ljubavi Beograd

od 09. do 11. septembra 2022. godine

    Back To Top