skip to Main Content

Predavanja

Svečana uvodna predavanja kojima tradicionalno Ilić počinje međunarodne vikend seminare su uglavnom otvorenog karaktera.
Krovna tema uvodnih predavanja je ljubav, ljubav koja ima budućnost kroz čije nas osnove Ilić jasno provodi na osnovu sažetog  teorijskog pristupa i jednostvanih praktičnih vežbi. Kako i sam vrlo često kaže više je praktičar nego teoretičar.
Obzirom da je porodični raspored∞ poredak ljubavi, fenomenološka metoda koja radi na nivou emotivne inteligencije, praktičan pristup jeste najjednostavniji način da dobijemo uvid kako to zapravo funkcioniše.

Uvodno predavanje - Vldo Ilić

Već na uvodnom predavanju imate mogućnost da osetite suštinu metode i Ilićev jedinstven način rada. Teorijski deo i praktične vežbe razlikuju se od predavanja do predavanja, a prilagođene su kontekstu neke od pod tema kao što su: dinamika odnosa sa novcem, poslovne prilike, porodični odnosi, zdravlje, partnerstvo i seksuaulnost, začeće, porođaj i odgoj dece, porodični odnosi, porodično nasledstvo, porodični raspored u harmoniji, porodični biznis, životni poziv i suština postojanja,…

Back To Top