PODGORICA, Crna Gora

Porodični raspored – poredak ljubavi:  seminar i radionica

Sledeći seminar u Podgorici je: 22–24. februar 2019.
Uvodno predavanje je petkom u 17 sati, ulaz je slobodan.
Radionice: subota i nedelja od 10 do 19 sati.

Mesto održavanja:
CITY Hotel, Crnogorskih serdara 5. Podgorica

Informacije i prijave:

telefon: +382 69 897 030
e-mail: poredakljubavi.cg@gmail.com

Prijave za seminar s popustom (uz plaćenu akontaciju) možete izvršiti do 14 dana pred seminar.
 
Seminar i radionice vodi Vlado Ilić, sistemski terapeut, senior edukator i supervizor porodičnog rasporeda po Bertu Helingeru, Institut za komunikaciju i edukaciju.
Udruženje za sistemsku terapiju i sistemska rješenja Crne Gore „Porodični raspored” organizuje seminar, kao i u posebnom terminu edukaciju za sistemske terapeute i konsultante.

Ministarsto zdravlja Crne Gore, doneo je Pravilnik o tradicionalnim i alternativnim metodama lečenja („Službeni list RCG“ 28/2014 od 04. 07. 2014). Porodični raspored (poredak ljubavi) je metoda koja je obuhvaćena tim pravilnikom. 

Seminar je od strane Nacionalnog saveta za obrazovanje Crne Gore i Ministarstva prosvete i sporta Crne Gore akreditovan u radu s prosvetnim radnicima, za školsku 2014/2015. godinu.
Akreditovani program za stalno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika „Porodični raspored u radu s hiperaktivnom i agresivnom decom“, realizovaće se u okviru seminara.


Seminari u 2019. godini:
22–24. februarSeminari u 2018. godini:
26–28. januar
9–11. mart
18–20. maj
06–08. jul
31.  avgust–02. septembar
12–14. oktobar
23–25. decembar

 
Informacije za smeštaj u hotelu:
CITY Hotel 
tel: +382 20 44 15 00
e-mail: recepcija@cityhotelmn.com
www.cityhotelmn.com

www.facebook.com/poredak.ljubavicg