skip to Main Content

INTERAKTIVNI KONSTELACIJSKI ONLINE PROGRAM

Neizvesnost sadašnjeg trenutka

“Na svojoj misiji, u službi nečeg većeg od nas, idem tamo gde me ljudi trebaju već duže od dve decenje. U poslednjih deset godina upiti za individualni rad sa mnom i online rad bili su gotovo svakodnevni. Vrlo jasno sam stavio do znanja svim svojim organizatorima, učesnicima i potencijalnim klijentima da ja ne radim individualno od kako sam spoznao efikasnost rada u velikoj grupi za vreme paralelnih radova i da ne radim online.

Mogu reći da sam imao i dozu rezervisanosti prema online radu. Vodio sam i vodim i dalje redovne seminare, edukaciju i intenzivne programe koji su otvoreni za sve.

A onda je usledio neočekivani, dugo najavljivani trenutak. Trenutak zaključavanja, izolacije i samoizolacije. Ko je pročitao knjigu Kultura konflikta mogao je videti da sam o stanju u kome se svet sada nalazi pisao i upozoravao još od 2008. godine.

Za vreme zaključavanja, karantina i samoizolacije, primio sam puno vaših upita i molbi da uzmem u obzir situaciju u kojoj jesmo u otvorim se za mogućnost online rada.
Na misiji Ljubavi u službi nečeg većeg od nas, postavio sam unutarnju konstelaciju i dobio jasan odgovor DA. Da online radu.

Stoga su moja supruga i moj asistent Jelena Ilić i saradnik na online programima Sanja Milović pripremile  program Online MasterClass 2020/21 pod mojim vodstvom, za sve vas. Dobrodošli.“

Interaktivni Konstelacijski Online Program

Online MasterClass sastoji se iz više različitih modula. Iz praktičnog iskustva učesnika seminara, intenziva i iskustva rada sa edukativnom grupom moduli su kreirani tako da obuhvataju najčešće teme, primere iz prakse, alatke poretka ljubavi primenjive na zadatu temu, programe vođenih meditacija, šamanske alatke i druga stara znanja koje je Vlado integrisao u svoj rad.

Sva iskustva, znanja, spoznaje, uvide stečene na Online MasterClass programu možete koristiti i primenjivati za lični i profesionalni rast i razvoj, i rad sa svojim klijentima, bez obzira na profesiju kojom se bavite.

Upoznajte sebe kroz svet poretka ljubavi pod vodstvom Vlade Ilića u 7 osnovnih tema:

ZA KOGA JE INTERAKTIVNI KONSTELACIJSKI ONLINE PROGRAM?

Interaktivni Konstelacijski Online Program je za namenjen za SVE.

  • Očeve, majke, trudnice, porodilje, sadašnje i buduće terapeute, pedagoge, psihologe, vaspitače, menadžere, preduzetnike, karijeriste,…
  • Za sve koji žele da nauče kako da probude sopstvene kapacitete kako bi živeli punim plućima
  • Za sve koji žele da nauče na koji način da probude svog unutarnjeg iscelitelja kako bi živeli ovaj život isceljeni, celi, celoviti
  • Za sve koji žele da nauče kako da poboljšaju odnos sa kolegama, sa podređenima, nadređenima ili da im biznis uživa održivi rast i razvoj
  • Za sve koji jednostavno žele da nauče kako da, uprkos izazovnim vremenima u kojima se nalazimo, žive u izobilju u ovom životu – OVDE I SADA.

Za rad sa Vladom nije neophodna priprema ili predznanje. Bitna je odluka. Bitno je da sebi kažete DA, da zaista želite transformaciju pod vodstvom jednog od najboljih. Trenutak odluke bitan je za vas. Taj čarobni trenutak kada ste sebi rekli da ste spremni za promenu, da želite promenu ima posebnu specifičnu energetsku vrednost.  Tada energetski procesi transformacije zapravo počinju.

Back To Top