NOVI SAD, Srbija

Porodični raspored – poredak ljubavi:  seminar i radionica

Sledeći seminar u Novom Sadu je: 12–14.decembar 2016.
Uvodno predavanje je prvog dana seminara od 20 sati, ulaz je slobodan.
Radionice: od 15 do 21 sati.

Mesto održavanja:
 Dr Sime Miloševića 6, Novi Sad - Studentska poliklinika
 
Informacije i prijave:
Nina Martinović
tel: +381 (0)65 580 19 35 
e-mail: 
poredak.ns@gmail.com 

Prijave za seminar s popustom (uz plaćenu akontaciju) možete izvršiti do 14 dana pred seminar.
 
Seminar i radionice vodi Vlado Ilić, sistemski terapeut, senior edukator i supervizor porodičnog rasporeda po Bertu Helingeru, Institut za komunikaciju i edukaciju.
Udruženje za sistemsku terapiju i sistemska rešenja Srbije „Porodični raspored“ organizuje seminar.Seminari u 2016. godini:
11–13. april
30.maj–01. jun
12–14. septembar
 24–26. oktobar
12–14. decembar
www.ninamartinovic.com
http://www.youtube.com/user/ninamartinovic
Porodični raspored Novi Sad: https://www.facebook.com/pages/Porodi%C4%8Dni-Raspored-Novi-Sad/1412477042391496?sk=timeline