skip to Main Content

Neuburg, Nemačka

Porodični raspored ∞ poredak ljubavi

Međunarodne vikend seminare na prostoru Nemačke, vodi prof. Vlado Ilić, sistemski terapeut, međunarodni senior edukator i supervizor porodičnog rasporeda po Bertu Helingeru, od 2000. godine.
Do sada u svom bogatom iskustvu broji preko 30000 vođenih konstelacijskih radova. Njegov rad jedinstven je u svetu, a posebno prepoznatvljiv po  paralelnim radovima.
Kako bi lični i profesionalni rast i razvoj obitavao harmonijom i obiljem, neophodne su adekvatne osnove u ljubavi koja ima budućnost, upravo je to krovna tema svih predavanja prof. Ilića,  ljubav koja ima budućnost.

Sledeći seminar u Neuburgu je: —
Radionice: Subota i nedelja od 10h do 19h
Mesto održavanja
Bürgerhaus am Schwalbanger 
Richard-Wagner-Str. 6 86633 Neuburg an der Donau 

Informacije i prijave:
Andreas Strehle
Telefon: 0179 36 122 33 
E-mail:  andreas.strehle@orderoflove.com
Za decu do 18. godina u pratnji jednog od roditelja/staratelja seminar je besplatan. Više o intenzivnom programu edukacije u  Školi života Vlado Ilić.
Radujemo se vašem prisustvu i zajedničkom rastu u ljubavi koja ima budućnost. Dobrodošli!

Back To Top