skip to Main Content

Misija Škole života Vlade Ilića

Škola života Vlado Ilić, porodični raspored ∞ poredak ljubavi postoji u Beogradu kontinuirano od juna 2004. godine. Vlado Ilić, Učitelj porodičnog rasporeda, strpljivo, sa puno poštovanja, zahvalnosti, smernosti prenosi poruke pomirenja i isceljenja na prostore bivše Jugoslavije i sve krajeve ove naše jedinstvene Planete Zemlje.

Metodu je izučavao sa njenim rodonačelnikom Bertom Helingerom. Uz njegovu podršku i blagoslov, kreće koracima misije ljubavi i pomirenja za Beograd.
Bert Helinger, Vladov dugogodišnji Učitelj i prijatelj predlaže Vladi da prevede njegovu knjigu Priznati ono što jeste  sa nemačkog na srpski jezik, i tako krene koracima koje još niko pre njega nije učinio na prostoru Balkana, rajske i paklene zemlje. Medene zemlje natopljene krvlju (možda krvlju zmaja Tifona koga je na Helmskoj planini gromom pogodio Zevs) prema turskom bal=med i kan=krv,  košnica pčela sa maticom, tj. pčelinja košnica majki, matrijarhat na osnovu dokumenata vinčanskog pisma  ili velika majka, prema keltskom balkhan

Značaj Berta Helingera za misiju Vlade Ilića

Promocija knjige Priznati ono što jeste, nakon prevoda, usledila je u Biblioteci grada Beograda na kojoj prisustvuje i Bert Helinger. Nakon toga na Učiteljskom fakultetu u Beogradu vodi trodnevni seminar. Učesnici već tada seminar nazivaju Kongresom Mira. Vrlo jasno i transparentno Helinger svojim prisustvom potvrđuje i široj javnosti podršku koju nesebično pruža Vladi Iliću. Godinu dana kasnije Helinger dolazi u Beograd. Sa predavačima svetskog renomea u oblasti pomirenja i isceljenja (monah dr. fra David Steindl Rast, Marko Pogačnik i mnogi drugi) podržao je sledeći Kongres Mira u organizaciji Vlada Ilića i njegovih saradnika. Time je ukazao na bitnost misija Vlade Ilića rada na prostoru Srbije, ali i šire. Helinger u istoj godini podržava i skup u Opatiji i Sloveniji. Nakon toga više se ne pojavljuje na Balkanu govoreći da je Srbija i njena okolina u sigurnim rukama Vlada Ilića.

Misija Vlade Ilića

Vlado Ilić zaslužan je za to što je metoda ugledala svetlost dana na našim prostorima. I sam daje više doprinosa razvoju metodi porodičnog rasporeda. Kreira jedinstven koncept edukacije i program vođenih meditacija. Tu su i intezivni programi, letnji i zimski intenzivi u trajanju od 8 dana.
Poseban doprinos razvoju konstelacijskog rada ogleda se kroz paralelne radove po koijma je prepoznatljiv u svetu. Elemente šamanizma, u kojima je i sam odrastao i nasledio od svoje prababe šamanke, takođe integriše u konstelacijski rad.

Back To Top