skip to Main Content

Konstelacijski rad

Izvorno ime metode je Familienaufstellung, na našem jeziku porodični raspored. Po Bertovoj knjizi Ordnung der Liebe, kod nas se etablirao popularan naziv poredak ljubavi. U engleskom, a ubrzo i španskom, italijanskom i holandskom govornom području je vrlo brzo prepoznata uzajamna sprega makro- i mikrokosmosa, pa prema poretku sazvežđa dobija naziv Konstalationswork ili Konstalation, a pod uticajem engleskog i holandskog jezika i u hrvatskom metoda nazivaju konstalacije, preko koga sve češće i u srpskom jeziku srećemo ime kontelacije. O povezanosti mikro i makrokosmosa  i kosmičkim zakonima koji čine osnove poretka ljubavi nedvosmisleno govori i  hipoteza  da čovek ima preko 100 milijardi moždanih ćelija – koliko i zvezda u našoj galaksiji.

Oči ogledalo duše - Poredak ljubavi

Oči su ogledalo duše

Konstelacije su energetski rad koji nam omogućava da pod sigurnim vodtsvom Vlada Ilića, koga vrlo često klijenti i učesnici opisuju kao idealnog dušebrižnika, dođemo do mesta uzroka simptoma.

Privatne ili lične konstelacije počinju tako što klijent bez reči i puno objašnjenja odabere nekog od prisutnih kao predstavnika za sebe i svoju temu, pri tom ne govoreći predstavnicima za šta su birani. Vlado radi takozvane tihe konstelacije, bez reči. Bitne elemente, elemente koji fale, dalje uvodi Vlado tako da ni ti predstavnici ne znaju za šta su birani. Polazna tačka konstelacije je uvek ona tema koja u tom trenutku najviše žulja klijenta (tema, a ne problem,  više o tome u odeljku edukacije)

Učešćem u tuđim radovima još dublje radimo na svojim ličnim temama

Konstelacije i druge vežbe koje Vlado radi sa učesnicima uvodnih pedavanja, seminara i edukantima pokreću jake energetske procese koje nije jednostavno objasniti na kognitivom nivou. U Školi života Vlada Ilića radi se na nivou emotivne inteligencije koja je mnogo šira od kognitivne.

Učešćem u tuđim radovima učesnici vrlo često rade na temama kojih nisu svesni ili ih ne prepoznaju. Zamislite situaciju kada klijent živi sa određenom temom više od 20 godina npr. strah od javnog nastupa. Njegovo životno iskustvo je takvo da se vremenom i pomirio sa tim da on nije za javni nastup i nastavio je da živi u tom uverenju. Ubeđenje da on nije za javni nastup definisalo je mnoštvo izbora i odluka koje je doneo: smer obrazovanja, razvoj karijere, pravac usavršavanja, ciljeve i snove… Nakon nekoliko seminara kojima je prisustvovao shvatio je da ga često klijent koji postavlja konstelaciju bira kao predstavnika za sebe ili predstanika za temu, a tema je javni nastup. Vrlo brzo on dobija poslovnu ponudu o kojoj nije smeo ni da sanja jer podrazumeva i javni nastup, a potajno se uvek nadao takvoj prilici, koju je hrabro prihvatio. Danas su njegovi javni nastupi  takvi, da nikada ne biste pomislili da je on taj koji je imao parališuće strahove od javnog nastupa. (više na iskustva klijenata)

Back To Top