Dragi ljubitelji poretka ljubavi, dragi prijatelji, dragi poznanici,
povodom desetogodišnjice rada poretka ljubavi u Srbiji, organizovali smo 

TREĆI MEĐUNARODNI KONGRES MIRA

„Misterija ženstvenosti”

Zadaci i odgovornost žena i muškaraca u doba promene
 
Kongres je održan od 30. aprila do 4. maja 2014. godine
u OŠ „Lazar Savatić" u Zemunu, Kej oslobođenja 27.

S vama smo podelili te dane jubileja, razmenili iskustva i
zajedno se obogatili novim uvidima!

NEKA KONGRESNA IZLAGANJA
Radove objavljujemo uz saglasnost autora i u obliku u kojem su predati organizatoru Kongresa,
bez ikakve stručne redakcije, pravopisnih i korektorskih intervencija.

1. PREOBRAZBE ŽENSKOG IDENTITETA U PRASLAVENSKOJ MITOLOGIJI – Fea Munitić
2. ODNOSI U TROUGLU OTAC–MAJKA–KĆI U ISKUSTVU RADA METODOM PORODIČNOG RASPOREDA – Maksim Santini
3. PARTNERSKI ODNOSI KAO POZADINA BOLESTI I ZDRAVLJA U PORODIČNOM RASPOREDU – Ljiljana Šoškić
4. RODITELJSTVO I POREDAK LJUBAVI – Jasmina Kosanović
RODITELJSTVO I POREDAK LJUBAVI – prezentacija;   RODITELJSTVO I POREDAK LJUBAVI – flajer
5. TRUDNOĆA, POROĐAJ, POROĐAJNA TRAUMA I TRAUMA ROĐENJA SA STANOVIŠTA PORODIČNOG RASPOREDA –
Slađana Jović Babić i Maja Mandić Marković

6.  SISTEM SRCA, SRCE U PORETKU LJUBAVI – Sanja Stamenić Oštrić

 
Za više informacija pogledajte LETAK Detaljan program i raspored pogledajte u KATALOGU
 

Tokom Kongresa mira održavale su se i predavanja i radionice u okviru Programa kontinuirane medicinske edukacije
za zdravstvene radnike i saradnike kojima su potrebni bodovi za licencu:
„Porodični raspored i promocija zdravlja pojedinca, porodice i zajednice“
Predavači: prof. dr Slađana Jović Babić i prof. Vlado Ilić
Radionice i predavanja o porodičnom rasporedu kao metodu tradicionalne medicine i mogućnostima njegove primene
u promociji individualnog, porodičnog i zdravlja zajednice.