BAR, Crna Gora

Porodični raspored – poredak ljubavi:  seminar i radionica


 
Mesto održavanja:
Hotel PRINCESS, Jovana Tomasevica 59, Bar
 
Informacije i prijave:

tel: 069 89 57 49
e-mail: poredakljubavi.bar@gmail.com
 
Prijave za seminar s popustom (uz plaćenu akontaciju) možete izvršiti do 14 dana pred seminar.
 
Seminar i radionice vodi Vlado Ilić, sistemski terapeut, senior edukator i supervizor porodičnog rasporeda po Bertu Helingeru, Institut za komunikaciju i edukaciju.
Udruženje za sistemsku terapiju i sistemska rješenja Crne Gore „Porodični raspored“ organizuje seminar.

Ministarsto zdravlja Crne Gore, doneo je Pravilnik o tradicionalnim i alternativnim metodama lečenja („Službeni list RCG“ 28/2014 od 04. 07. 2014). Porodični raspored (poredak ljubavi) je metoda koja je obuhvaćena tim pravilnikom. 

Seminar je od strane Nacionalnog saveta za obrazovanje Crne Gore i Ministarstva prosvete i sporta Crne Gore akreditovan u radu s prosvetnim radnicima, za školsku 2014/2015. godinu.
Akreditovani program za stalno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika „Porodični raspored u radu s hiperaktivnom i agresivnom decom“, realizovaće se u okviru seminara.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006604337169